Adnan Tanrıverdi: “ASRİKA, geleceğin süper gücü olmaya namzet”

İslam coğrafyasının sahip olduğu kaynakların zenginliğine dikkat çeken Adnan Tanrıverdi, “İslam coğrafyası dünya petrol rezervlerinin yüzde 55.5’ine, üretiminin yüzde 65’ine, doğalgaz rezervlerinin yüzde 64,1’ine, üretiminin %40 sahip olan, jeopolitik konumu ortak medeniyet değerleri tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek Asrika yani Avrasya coğrafyasında geleceğin süper gücü olmaya namzet, potansiyel bir güce sahiptir. Buna rağmen İslam dünyası bu toprakların en çok müdahale edilen, Birleşmiş Milletleri en fazla meşgul eden ülkelerdir. Bu ülkeler, terör ve anarşinin topraklarının eksik olmadığı, kaynakları yabancı güçler tarafından yönetilen, insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği, gelir dağılımının bozuk olduğu siyasi sosyal ve ekonomik istikrarsızlıkların hâkim olduğu iç meselelerini çözmek için dış güç merkezlerinin yardım ve desteğini talep eden muhtaç olan ülkeler konumunda bulunmaktadır” dedi.

Bir seri yapılan kongrelerin amacının İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin olması gereken mevzuatının bir model olarak ortaya çıkarılmasını sağlamak olduğunu kaydeden Adnan Tanrıverdi, “Uluslararası ASSAM İslam Birliği kongreleri serisi planlanmış ve uygulanmaktadır. Uluslararası ASSAM kongrelerinin 2017 yılında yapılan birincisinin ana konusunu İslam Birliği için yönetim şekil organlarının, mevzuatının tespiti, 2018 yılında yapılan ikincisinin İstanbul’dan birliği için ekonomik işbirliği usul ve esaslarının tespiti,2019 yapılan üçüncüsünün savunma sanayi işbirliği usul ve esaslarının tespiti olarak icra ettik” diye konuştu.

 Adnan Tanrıverdi: “ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu için ideal bir model ortaya çıkarılacaktır”

“ASRİKA Konfederasyon Savunma Sistemi” başlıklı 4. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi’nde gerçekleştirilecek çalışmalara da değinen Adnan Tanrıverdi, şunları söyledi:

“Kongremizin amacı, konfederasyon merkezinden yürütülecek ortak savunma sistemi ile konfederasyona bağlı 9 federal bölge (Tasavvur edilen tabii) ve bu federal bölgelere bağlı milli devletlerde kurulacak mutasavver savunma sisteminin usul ve esaslarını tespit etmektir. Kongrede ASRİKA İslam ülkelerinin jeopolitik durumunun değerlendirilmesi, küresel güçlerin savunma organizasyonlarının ve İslam ülkelerindeki faaliyetleri, küresel güçlerin askeri üsleri, özel askeri şirketleri, kullandığı örgütler ve vekâlet savaşları, İslam ülkelerinin savunma organizasyonları incelenecektir. Ayrıca İslam ülkelerinin askeri güçleri(Kara-Deniz-Hava-Hava Savunma-Özel Kuvvetler-Siber Havacılık-Uzay Kuvvetleri), İslam ülkelerinin envanterlerindeki harp silah araçlarının menşei, ayrıca Osmanlı dönemi savunma organizasyonu, dünya üzerindeki savunma ittifaklarının incelenmesi, ASRİKA İslam ülkeleri Konfederasyonu ideal savunma organizasyonu, Konfederasyon Savunma bakanlığının bölgesel savunma organizasyonları, milli devletlerin konfederasyon savunma bakanlığına bağlı savunma organizasyonları konularında işleme, inceleme ve değerlendirmeler yapılarak kongre sonunda ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu için ideal bir model ortaya çıkarılacaktır. Müteakiben de önümüzdeki yıl müşterek dış politika, daha sonraki yıl müşterek adalet sistemi, ondan sonraki yıl yani 2023’te ortak asayiş ve güvenlik konuları ile ilgili konular işlenerek 2023 yılı sonunda İslam ülkelerini bir irade altına toplayacak bir modeli ortaya koymayı hedefliyoruz.”

ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersan Ergür’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen açılış bölümünde konuşan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İslam dünyasındaki birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek kongreyi düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür etti. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Av. Ali Kurt ise dünyadaki tüm Müslümanların uğradıkları haksızlık ve adaletsizlikler karşısında birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerektiğini belirterek iş birliği yapmalarının bir zorunluluk olduğunu söyledi. Azerbaycan İktidar Partisi Milletvekili, Cumhurbaşkanı Enerji Politikaları Danışmanı Prof. Dr. Elman Nesirov da özellikle Karabağ’ın kurtarılmasında Azerbaycan’ın verdiği mücadelede Türkiye’nin büyük desteğini gördüklerini belirterek teşekkür etti.

 Dr. Fehmi Ağca iki sunumuyla katıldı

Kongrede Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü Öğretim Üyesi ve PAMER Müdürü Dr. Fehmi Ağca da iki ayrı sunumuyla katıldı. Dr. Fehmi Ağca, “Osmanlı Devleti’nde Savunma Teşkilatı ve Yönetimi” ve “Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de Karasuları ve Kıta Sahanlığı Hakları” sunumlarını yaptı.

Kongrede Prof. Dr. Cengiz Toraman, Prof. Dr. Ensar Nişancı,Prof. Dr. Yakup Bulut, Prof. Dr. Atilla Batur moderatörlüğünde bildiriler de sunuldu.

E Haber Ajansı (EHA)