İnsanda Cinsel sadizmin tanımı ve özellikleri

Cinsel sadizm, psikiyatri konusuna dahil cinsel bozukluklar arasında yer alır ve parafilik; diğer bir deyişle, normların dışında kabul edilen bozukluklar yelpazesine dahildir. Cinsel sadizm, norm dışında cinsel tercih, fantezi, dürtüler ve de davranışlar doğrultusunda başkasına ya da başkalarına acı vermekten, eziyet etmekten ya da şiddet uygulamaktan cinsel bir tatmin duymayı ifade eder.

Cinsel Sadizmin Tanımı

Konuyu anlamak için öncelikle cinsel sadizm nedir sorusuna cevap aramak gerekir. İlk olarak, sadizm teriminin kökeni 18. yüzyılda yaşamış olan Fransız düşünür Marquis de Sade’a uzanmaktadır. Sade, kimi bireylerde görülen ve cinsel tatmin amacıyla partnerine acı ve eziyet çektirmek isteme şeklinde ortaya çıkan bir eğilimi tanımlamaktadır. Cinsel sadizm, cinsel açıdan tatmin olmak amacı doğrultusunda başkalarına fiziksel ya da psikolojik zarar verme anlamına gelir. Bu zarar başkasına acı veya ağrı verme, onu aşağılama veya korkutma yoluyla

verilebilir. Hakaret, utanç duyurma veya kişi üzerinde baskınlık kurma biçiminde de örnekleri olabilir. Sadist davranışlar içinde kelepçe veya zincir gibi nesnelerle kişiyi kısıtlama, bir yere hapsetme, onu dövme, kırbaçlama veya ısırma görülebilir. Sadist kişi, işkence uygulamaktan çekinmez, acı vermek ona haz verir ve kurbanın çığlık atması caydırıcı olacağı yerde kişinin sadist hazzını daha da artırır. Bozukluğun teşhis edilebilmesi için bu davranışların tekrarlanıyor olması, partnerin rızası dahilinde veya dışında bu eylemleri uyguluyor olması ve bu norm dışı fantezilerin, davranışların ya da eylemlerin kişinin sosyal ve iş yaşamında işlevselliğini bozuyor olması gerekir.

Cinsel Sadizm Belirtileri ve Özellikleri

Bazen insanlar sadist fanteziler yaratabilirler fakat çoğunlukla bunları hayata geçirmezler. Bir kişiye cinsel sadizm teşhisi konulabilmesi için bu kişinin bir başkasının veya başkalarının (rıza gösterip göstermemelerinden bağımsız olarak) fiziksel veya psikolojik acısı karşısında yoğun bir biçimde cinsel uyarılma, fantezi üretme ve/veya eyleme geçme durumunu yaşıyor olmalıdır. Cinsel sadizm özellikleri olan bu belirtiler, teşhis alan kişide en az altı ay süreyle görülmektedir ve kişinin sosyal ya da iş hayatında klinik düzeyde ciddi bir sıkıntıya ve işlev bozukluğuna neden olmaktadır. Şayet kişide antisosyal kişilik bozukluğu da mevcut ise, cinsel sadizm ciddi anlamda tehlikeli olabilir. Bu durumda norm dışı davranışlar tecavüz etme ve öldürme gibi aşırı eylemlerle ortaya çıkabilir. Bunlar, en şiddetli ve ağır cinsel sadizm örnekleri arasındadır.
Sağlıklı partnerler arasında hafif düzeyde sado-mazoşizm benzeri örnekler görülebilir. Bu, mutlaka sadizm kapsamında değerlendirilecek diye bir kaide yoktur. Cinsel ilişki sırasında tokat veya şaplak atma gibi davranışlar partnerler arasında meydana gelebilir. Bu eylemler sado-mazoşizm olarak değerlendirilmemektedir. Bir vakanın sadizm olarak değerlendirilme kriterleri kapsamında sadist fantezilerin ve eylemlerin zaman içerisinde tekrarlanarak meydana çıkması ve bunların kişinin yaşamını yıkıcı bir biçimde etkiliyor olması gereklidir.

Cinsel Sadizmle Birlikte Görülen Bozukluklar

Kimi vakalarda sadist kişilik bozukluğuna eşlik eden başka psikolojik hastalıklar da vardır. Hatta eşlik eden farklı psikiyatrik bozukluk durumu, cinsel sadizmde yaygın olarak bulunmuştur. Fakat herhangi bir eşlik eden bozukluk olmadan da sadece cinsel sadizm özelliği ortaya koyan vakalar mevcuttur. Yaygın olarak bu duruma eşlik eden bozukluklara örnekler ise şunlardır:

  • Depresyon,
  • Bipolar kişilik bozukluğu,
  • Borderline kişilik bozukluğu,
  • Panik bozukluk,
  • Obsesif kompulsif bozukluk,
  • Pasif agresif bozukluk,
  • Histrionik kişilik bozukluğu

Cinsel Sadizmin Nedenleri

Bu durumun kesin ve net olarak ortaya konulan nedenleri yoktur. Daha ziyade, bireyin hayatının erken dönemlerindeki yetiştirilme biçimlerine bağlı nedenler ve de biyolojik faktörler üzerinde durulur. Çocukluk ve ergenlikte yaşanan olumsuz tecrübeler, bu durumun tetikleyicisi olabilir. Başka bir kişi tarafından koşullanma neticesinde de bu süreç ortaya çıkabilir. İnsanların veya diğer canlıların, çoğunlukla hayvanların yaşadıkları acı ve eziyetin cinsel tatminle ilişkilendirilmesi bu duruma zemin hazırlamış olabilir.

Cinsel Sadizmde Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Genellikle, tedavi süreci bireyin kendi rızasıyla başlamaz. Bunun yerine, daha ziyade karıştıkları suçlar neticesinde kanunen tedavi almaları şart koşulduğu için bu kişiler hekim karşısına getirilirler. Cinsel sadizm tedavisinde, öncelikle altta yatan sebep belirlenmeye çalışılır. Bunun için psikoterapi uygulanır. Çoğu zaman, psikoterapi ilaç tedavisiyle desteklenir. Uygulanan etkili yöntemler arasında bilişsel davranışçı terapi öne çıkar. Bu yöntem, kişinin cinsel uyarılma sistemini anlamasını ve sağlıklı kalıplar edinmesini kolaylaştırabilir. Bilişsel yeniden yapılanma adlı bir terapi tekniğinin kullanılması sayesinde de kişi çarpık düşünme yapılarını ayırt edebilir ve bunlardan uzaklaşabilir.

İlaç tedavisinin bir parçası olarak, beyin kimyasının düzenini sağlamak ve dürtüsel davranış eğilimini azaltmak amacıyla antidepresan uygulanabilir. Birtakım anti-androjen nitelikli ilaçlarla cinsel dürtü bozukluğunu pasifize etmek hedeflenebilir. Uygun tedaviyle iyileşme mümkündür. Ancak tedaviden kaynaklanan olumlu etkilerin ortaya çıkması birkaç seneyi bulabilir. Eşlik eden başka bir bozukluk da bulunduğu durumda, tedavi süreci daha zorlu ve uzun olabilir. Her birey

Cinsel Sadizmde Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Genellikle, tedavi süreci bireyin kendi rızasıyla başlamaz. Bunun yerine, daha ziyade karıştıkları suçlar neticesinde kanunen tedavi almaları şart koşulduğu için bu kişiler hekim karşısına getirilirler. Cinsel sadizm tedavisinde, öncelikle altta yatan sebep belirlenmeye çalışılır. Bunun için psikoterapi uygulanır. Çoğu zaman, psikoterapi ilaç tedavisiyle desteklenir. Uygulanan etkili yöntemler arasında bilişsel davranışçı terapi öne çıkar. Bu yöntem, kişinin cinsel uyarılma sistemini anlamasını ve sağlıklı kalıplar edinmesini kolaylaştırabilir. Bilişsel yeniden yapılanma adlı bir terapi tekniğinin kullanılması sayesinde de kişi çarpık düşünme yapılarını ayırt edebilir ve bunlardan uzaklaşabilir.

İlaç tedavisinin bir parçası olarak, beyin kimyasının düzenini sağlamak ve dürtüsel davranış eğilimini azaltmak amacıyla antidepresan uygulanabilir. Birtakım anti-androjen nitelikli ilaçlarla cinsel dürtü bozukluğunu pasifize etmek hedeflenebilir. Uygun tedaviyle iyileşme mümkündür. Ancak tedaviden kaynaklanan olumlu etkilerin ortaya çıkması birkaç seneyi bulabilir. Eşlik eden başka bir bozukluk da bulunduğu durumda, tedavi süreci daha zorlu ve uzun olabilir. Her birey

farklı özellik gösterdiği için tedavide uygulanacak yöntem standart değildir. Uzman bir hekim kararıyla doğru teşhis ve tedavi sayesinde iyileşme öngörülebilir.

Haber Merkezi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.