Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Mücahit Çelik, kuruma olan borçların yapılandırılması için ay sonuna kadar Süremiz var

Osmaniye Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Mücahit Çelik, kuruma olan borçların yapılandırılması için ay sonuna kadar başvuru yapılabileceğini belirtti.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, borçlara ödeme şeklinde göre indirim uygulandığını kaydetti.

Başvuruların e-sigorta, e-devlet, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGK veya Sosyal Güvenlik Merkezine yapabileceğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

“Yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılması imkanı sağlanmıştır.2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait ve kesinleşmiş olan sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıların daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yapılandırma kapsamındadır.
Yapılandırma kapsamında anapara borçlarınız için gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacak, bunların yerine borçlarınız Yİ-ÜFE ile güncellenecektir.Güncellenmiş borcunuzu ilk taksit ödeme süresi sonu olan 31/03/2021 tarihine kadar peşin ödemeniz halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı, iki taksitte 30/04/2021 tarihine kadar ödemeniz halinde ise Yİ-ÜFE %50’si silinecektir.İdari para cezalarında ise; anapara borcunun %50’si silinecek, kalanı Yİ-ÜFE ile güncellenecektir.Yapılandırılan borçlarınızı ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksitte de ödeyebilirsiniz.Yapılandırmaya 17/11/2020-01/02/2021 tarihleri arasında başvurabilirsiniz”

Çelik, yapılandırılmaya başvurulmaması halinde yasal takip sürecinin başlayacağını kaydetti.

                                                               SGK İl Müdürlüğü

Leave A Reply

Your email address will not be published.