Bel kayması nedir? Nasıl tedavi edilir?

Omurga kemiklerinin içerisinde omurga kanalı bulunduğu için, bu omurga kanalı bel kaymasından etkilenir ve içerisindeki sinir yapılar baskıya, tahrişe ve gerilmeye uğrarlar. Bel kaymasının önemi, omurga kanalı içerisindeki sinir yapıların gerilmesine neden olmasıdır.

Bu rahatsızlığın gençlerde ve yaşlılarda görülen iki ayrı formu vardır. Gençlerde, kemikleri birbirine bağlayan arka kısımdaki eklemlerin bir kısmının küçük travmalara, spor yaralanmalarına bağlı olarak, kırılması ya da üzerinde çatlaklar gelişmesiyle kemiklerin birbirine tutunamaması söz konusudur.

Yaşlılarda ise, yaşla beraber kemikleri birbirine bağlayan diğer bağların laçka olması ve kemikleri üst üste tutamaması sonucu gelişen bel kaymalarından söz edilebilir.

Bel kayması hastaları, tıpkı bel fıtığı hastaları gibi, sinir dokusu üzerinde tahriş ve baskı nedeniyle oluşan bel ağrısı benzeri ağrılardan şikayet ederler. Bel kayması teşhisi, esas olarak normal filmler ile koyulabilir. Normal filmlerin önemi, hastanın öne ve arkaya hareket ettiğinde kaymanın derecesinde artış olup olmadığını göstermesidir. Bilgisayarlı tomografi, kemiklerin üzerinde stres kırığı denen kırıkların varlığını araştırır. Bu yüzden özellikle genç hastalarda mutlaka bilgisayarlı tomografi yapılmasını arzu ederiz.

BEL KAYMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bel kayması tedavisine karar vermek için, öncelikle hastanın şikayetlerini değerlendirmek gerekir. Bel kayması eğer rastlantısal olarak tespit edilmiş ve hastada hiçbir şikayet ortaya çıkarmıyorsa tedavisi gerekmez. Hastanın eğer basit bir bel ağrısı varsa, ilaç, fizik tedavisi ve korse uygulamaları yeterli olacaktır. Hasta, bel kayması nedeniyle, şiddetli kalça ve bacak ağrıları yaşıyorsa ve basit tedavi yöntemlerinden fayda görmemişse, bel kayması tedavisi için cerrahi gerekmektedir.

Bel kayması ameliyatına karar vermek için elimizdeki en değerli unsurlardan bir tanesi de, normal röntgen grafileridir. Ayakta, öne ve arkaya doğru eğilmiş pozisyonlarda çekilen röntgen filmleri, kemiklerin birbirleri üzerinde hareketleri olup olmadığını ve bel kayması hareketinin artıp artmadığını gösterir. Sınırlarda hareketin üzerindeki dereceyle kayma varsa, o zaman cerrahi tedavi gereklidir.

Bel kayması ameliyatı, esas olarak omurga kemiklerinin birbirleri üzerinde sabitlenmesine yardımcı olan, halk arasında vida ya da platin denen sistemlerin kullanılarak iki ya da üç kemiğin birbirine bağlanması şeklindedir. Halk arasında felç kalma korkusu uyandıran ameliyat çeşitleridir. Bu konuda yeteri kadar tecrübe sahibi cerrahlar tarafından, altyapısı düzgün hastanelerde bu ameliyatlar yapılırsa, riskleri sanıldığı kadar yüksek değildir.

Ameliyatın amacı omurga kanalı içerisinden geçen sinirlerin üzerindeki baskının azaltılması, kanal çapının normal hale getirilmesi, sinirlerin serbestleştirilmesi, diğer yandan da kayma nedeniyle omurga sistemi üzerinde oluşmuş olan denge probleminin giderilmesidir.

BEL KAYMASINDA AÇIK VE KAPALI CERRAHİ YÖNTEMLER NELERDİR?

Bel kayması ameliyatında, iki değişik cerrahi teknik vardır. Açık cerrahi; çıplak gözle yapılan ameliyatlar, kapalı cerrahi ise çok küçük deliklerden girerek yapılan ameliyatlardır. Bu ameliyatlarda uygulanan teknik, kemiklerin birbirine vida ve platin sistemleriyle bağlanmasıdır.

Açık ameliyatlarda büyük cilt kesileriyle kemiklerin arka kısımları tamamen göz önünde sergilenecek şekilde açılır ve sistem birbirine bağlanır. Kapalı ameliyatların amacı, çok büyük cilt kesileri yapılmadan, hastaya mümkün olduğunca az hasarı verecek şekilde, sadece vidaların geçebileceği çapta kesi yapılarak yerleştirilmesidir.

Her iki ameliyat sırasında radyolojik kontrole ihtiyaç duyulur. Vidaların arzu edilen noktalara ulaşması, sinirleri zedelemeden kanal dışında iç organların bulunduğu noktalara doğru gitmeden yapılmasıdır. Dolayısıyla bu ameliyatlar esnasında görüntüleme yöntemleri doktorlara her zaman yol gösterirler.”

Haber Merkezi

Leave A Reply

Your email address will not be published.