Osmaniye Defterdarı Emin Temiz Hazır beyan sistemi mükelleflere kolaylık sağlıyor Osmaniye Defterdarı Emin Temiz

Osmaniye Defterdarı Emin Temiz, mükelleflerin vergi yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için her yıl mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamelerinin “hazır beyan sistemi” üzerinden alındığını söyledi.

Temiz, hizmetin çağın gereklerine uyarak internet ortamında kolay bir şekilde yerine getirilebileceği ifade etti.

Hazır beyan sisteminin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet ortamında hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğunu belirten Temiz, mükelleflerin elde ettiği gelirin türüne ilişkin olarak beyanname verip veremeyeceklerini sitem üzerinde hazırlanan test vasıtasıyla kolayca öğrenebileceklerini söyledi.

Defterdar Temiz; “Mükelleflerimiz 2020 yılında elde ettikleri kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlarına ilişkin gelir vergisi beyannamelerini, 1-31 Mart  2021 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığının 7 gün 24 saat açık olan web sitesine giriş yaparak elektronik ortamda hazırlayıp onaylayarak Vergi Dairesine gönderebilirler ayrıca mükelleflerimiz tahakkuk eden vergileri ilgili mevzuat gereği mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ve aynı ortamda kredi veya banka kartı kullanarak ödeyebilirler.” Açıklamasını yaptı.
Temiz, Kovid-19 salgınında Gelir İradesi Başkanlığının hayata geçirdiği hazır beyan sisteminin mükelleflere büyük kolaylık sağladığını da sözlerine ekledi.

Osmaniye Defterdarlığı

Leave A Reply

Your email address will not be published.