KAYA”Kitle imha silahları çevre ve sağlık sorunlarına yol açmıştır.”

Kitle  imha silahları, nükleer, kimyasal ve biyolojik nitelik taşıyan silahlar olarak tanımlanmakta olup, can ve mal kayıplarına neden olmuş, çevre ve sağlık sorunlarına yol açmıştır. Bu silahların kullanılmasını önlemek için öncelikle yayılmasını ve bunun finansmanını ortadan kaldırmak gerekir. Söz konusu gereklilik ulusal ve uluslararası seviyede topyekûn bir mücadele ile mümkündür. Diğer taraftan bu silahlar ile önleyici tedbirler önemli bir araç olup, bu faaliyetler ile bağlantısı bulunan kişi, kuruluş ve organizasyonların finansman , ekipman, malzeme ve teçhizattan mahrum bırakılması bastırıcı tedbirlere nazara çok daha etkilidir. Kanun teklifimiz ile terör ve finansmanlarına yönelik önleyici tedbir almak, uygulamak, kişi ve organizasyon yetkililerinin malvarlıklarının ülkelerce re’sen doldurulabilmesi öngörülmektedir.

BMGK’nin kararlarına konu kişi veya kuruluşların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların Türkiye’de bulunan mal varlığının, deniz ulaşım araçlarının dondurulması veya yasaklama kararları ile bu kararların kaldırılması kararları,  Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra gecikmeksizin uygulanacak. Teklif, uygulamayla ilgili olarak Denetim ve İşbirliği Komisyonu oluşturulmasını öngörüyor. Yasaklara aykırı hareket edenler, fiil, daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 8 yıla kadar çeşitli cezalara veya adli para cezasına çarptırılabilecek. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifiyle izinsiz yardım toplayanlara yönelik idari para cezalarının miktarı artırılıyor. İzinsiz yardım toplayanlara 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek. Merkezi yurt dışında olup Türkiye’de faaliyette bulunan vakıfların da yabancı dernekler gibi kanun kapsamına alınarak uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla Dernekler Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Teklifle dernekler üzerinden suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarıyla daha etkin mücadele için idari yaptırımlar yeniden düzenleniyor ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla yaptırım miktarı artırılıyor.

Kaya açıklamalarına” Türkiye’nin uluslararası kuruluşların üyesi olduğunu, bu anlamda dünyada hem terörizmin finansmanının hem de kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesiyle ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını ifade etti.  Kaya , Bu bağlamda biz de iç hukukumuzda bir düzenleme yapmaktayız,  bu düzenlemelerle Türkiye bu yönde çok daha etkin bir mücadele ortaya koymuş olacak.

Uluslararası normlara uygun şekilde, dünyanın bugün itibariyle bu mücadelede geliştirdiği yöntemleri de içine alacak şekilde bir düzenleme yapmış olacağız dedi.

HABER MERKEZİ

Leave A Reply

Your email address will not be published.